image banner
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên dịa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 422 ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên dịa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 422 ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên dịa bàn thành phố Hải Phòng

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0