Thời gian: 27/03/2023 14:30

Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Hồng Bàng smart

Căn cứ Kế hoạch Chuyển đổi số của UBND quận Hồng Bàng năm 2023,
chủ đề năm 2023 của quận về “Đẩy mạnh Chuyển đổi số”, thực hiện kế hoạch số
79/KH- UBND về việc tổ chức lễ khởi động Mô hình trung tâm điều hành thông
minh quận Hồng Bàng (HB IOC) và ứng dụng Hồng Bàng Smart.
Để triển khai các nhiệm vụ phục vụ cho lễ khởi động, Văn phòng
HĐND&UBND quận triển khai tới các đơn vị phòng, ban trực thuộc, các Tổ công tác
Đề án 06 và công nghệ số cộng đồng phối hợp triển khai các nội dung sau:
1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận nghiên cứu hướng dẫn sử dụng,
triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Hồng Bàng smart tới toàn thể cán bộ,
công chức, người lao động thuộc đơn vị nội dung cụ thể như sau:
- Tiến hành tải phần mềm tại ứng dụng Chplay hoặc Appstore;
- Cán bộ công chức, người lao động sử dụng tài khoản ban đầu được cấp
để đăng nhập và sử dụng ứng dụng;
2. Ủy ban nhân dân các phường hướng dẫn thành viên các Tổ công tác Đề
án 06 và công nghệ số cộng đồng triển khai tải, cài đặt sử dụng ứng dụng rộng
rãi tới người dân trên địa bàn.
3. Văn phòng HĐND&UBND quận cử đồng chí Đào Việt Hùng (SĐT
0834679986) là cán bộ đầu mối phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn và giải
đáp các thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
*  mã QR Code để tải ứng dụng kèm theo phía dưới.

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 22
Trực tuyến: ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG - QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường

 Địa chỉ: Số 15, Trương Văn Lực, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.850590

 Email: hungvuonghongbang@haiphong.gov.vn