Thời gian: 21/03/2023 15:19

Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là cộng đồng ngư dân ven biển, các thành phần kinh tế có liên quan hiểu rõ, nắm chắc và cam kết việc tuân thủ thực hiện các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (sau đây gọi tắt là chống khai thác IUU); tích cực tham gia vào công tác phòng, chống, phát hiện, ngăn chặn, tố giác hành vi của các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. 

UBND phường Hùng Vương thông tin tới nhân dân nội dung Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4"

Lượt truy cập: 22
Trực tuyến: ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG - QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường

 Địa chỉ: Số 15, Trương Văn Lực, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.850590

 Email: hungvuonghongbang@haiphong.gov.vn